TollReclaim radi isključivo na temelju uspjeha u postupku. Tek kada postignemo uspjeh i vratimo Vaš novac, izračunavamo naknadu za uspješan postupak, za svoj trud i rizike prema sljedećim parametrima:

  • 12,5% iznosa naknade, pod uvjetom da TollReclaim može postići izvansudsko rješenje u svim slučajevima
  • 20% iznosa naknade ako se ne može postići izvansudsko rješenje, a TollReclaim mora postaviti pitanje da li ima temeljne osnove za vođenje grupnog procesa
  • 30% iznosa naknade, ako ogledni postupak nije dovoljan i ako se daljnji zahtjevi moraju izvršiti u zasebnom pravnom postupku.
Statistika cestarine