O čemu se radi? 

Poljska prijevoznička tvrtka tužila je Saveznu Republiku Njemačku u Upravnom sudu u Kölnu zbog cestarine za teretna vozila koja je preplaćena, s obrazloženjem da je naplaćena cestarina kršila zabranu prekoračenja troškova predviđenu europskim zakonom. Pojednostavljeno, određivanje naknada za cestarinu može se temeljiti isključivo na temeljnim troškovima infrastrukture, posebno zbog prometne mreže. Tužitelj je tvrdio da se troškovi prometne policije ne bi trebali uzimati u obzir kao troškovi upravljanja cestovnom mrežom u kontekst obračuna cestarine. Upravni sud u Kölnu nije slijedio tu primjeru i odbacio je tužbu. 

Viši upravni sud Sjeverne Rajne-Vestfalije, koji je sudjelovao u žalbenom postupku, uputio je to pitanje na odlučivanje Europskom sudu pravde. Presudom od 28. listopada 2020. (slučaj C-321/19), Europski sud konačno je zaključio da su policijske aktivnosti odgovornost države i da se troškovi prometne policije stoga ne mogu prenijeti na tvrtke kao troškovi cestarine. 

Posljedice za oštećene tvrtke 

Ovom odlukom sada je konačno jasno da naplata cestarine nije bila prihvatljiva prethodnih godina i da oštećene tvrtke imaju temeljno pravo na povrat.

Trenutno nije jasan točan iznos neopravdanih naknada i razdoblje za koje se prekomjerno plaćeni iznosi mogu vratiti. Viši upravni sud Sjeverne Rajne-Vestfalije morat će na to barem djelomično odgovoriti. Sud će se također morati pozabaviti pitanjem, jesu li neki drugi elementi cestarine za teretna vozila protuzakonita i da se zbog toga mogu podnijeti i daljni zahtjevi za povrat.