10. Koliko je visoka provizija za uspjeh tvrtke TollReclaim?

● 12,5% iznosa naknade, pod uvjetom da TollReclaim može postići izvansudsko rješenje u svim slučajevima
● 20% iznosa naknade ako se ne može postići izvan sudsko rješenje, a TollReclaim mora postaviti pitanje da li ima temeljne osnove za vođenje grupnog procesa
● 30% iznosa naknade, ako ogledni postupak nije dovoljan i ako se daljnji zahtjevi moraju izvršiti u zasebnom pravnom postupku.