11. Jaka jest wysokość mojego roszczenia o zwrot pieniędzy?

Kwota należna Tobie zależy od różnych czynników, w tym pokonywanej odległości, rodzaju ciężarówki (liczba osi i dopuszczalna masa całkowita) oraz odpowiedniej normy EURO.

Według obecnego stanu wiedzy wysokość zwrotu wynosi ok. 4% dla roszczeń z ostatnich trzech lat, czyli od 2018 r. W zależności od decyzji właściwych sądów roszczenie może jednak wynosić nawet do 7% i może dotyczyć naliczeń nawet od 2005 roku. Kwestia przedawnienia nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta.