13. Jak przebiega ten proces?

W przypadku uiszczenia opłat drogowych w Niemczech w okresie od 2019 r. do dnia dzisiejszego należy najpierw zarejestrować się w TollReclaim za pomocą pola „REJESTRACJA”, przesłać swoje zestawienia opłat drogowych (roczne lub miesięczne) z Toll Collect za 2019 i 2020 r. i złożyć formalny wnioskek do TollReclaim.

W kolejnym kroku Twoje dokumenty zostaną sprawdzone i otrzymasz potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia. Następnie skontaktujemy się z właściwymi władzami, organami i będziemy dochodzić Twoich roszczeń. W razie potrzeby zrobimy to w drodze czynności prawnej. Jak tylko otrzymamy zwrot pieniędzy w wyniku natychmiastowej płatności lub po udanym postępowaniu sądowym, natychmiast przelejemy Twoje pieniądze na Twoje konto firmowe, pomniejszone o naszą prowizję za sukces.