15. Czy składane dokumenty muszą spełniać określone wymagania?

Nie, wystarczy przesłać zestawienia opłat drogowych za odpowiedni okres od 2019 r. do dziś do TollReclaim. Tylko w przypadku, gdy w międzyczasie nastąpiła zmiana nazwy Państwa firmy, prosimy o przesłanie nam aktualnego wyciągu z rejestru handlowego (krajowego).