2. Dlaczego otrzymuję zwrot pieniędzy?

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł 28 października 2020 r., że obliczanie opłaty drogowej w Niemczech jest częściowo niedopuszczalne. Między innymi sąd orzekł, że koszty policji drogowej nie powinny być wliczane do opłaty drogowej. Kwota ta wynosi kilkaset milionów Euro rocznie, które zostały niesłusznie przeniesione na wszystkie firmy pobierające opłaty drogowe i można je teraz odzyskać.