3. Kto otrzyma zwrot pieniędzy?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy wszystkie firmy, które uiściły niemiecką opłatę drogową od samochodów ciężarowych, od 2018 r. do dziś, mają prawo do żądania zwrotu. W razie potrzeby roszczenie może być jednak wykonalne nawet od momentu wprowadzenia opłaty drogowej w 2005 roku. Zależy to od tego, w jaki sposób właściwe sądy rozstrzygną kwestię przedawnienia.