4. Czy jest pewne, że roszczenia można wyegzekwować?

W związku z jasnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że sposób obliczania niemieckiej opłaty drogowej jest niezgodny z prawem, TollReclaim zakłada, że zwrot nadpłaconych opłat drogowych jest bardzo prawdopodobny, przynajmniej za okres od 2019 r. do dziś, i nie powinno mieć tu zastosowania ewentualne przedawnienie.

To, czy zwrot kosztów jest również możliwy za okres między 2005 a 2018 r., zależy od tego, w jaki sposób właściwe sądy zdecydują o przedawnieniu tych roszczeń. W tym celu TollReclaim będzie regularnie informować swoich klientów przez stronę internetową oraz osobiście.