Odzyskaj swoje pieniądze!

ETS wskazał: niepoprawnie obliczona opłata drogowa

Odzyskaj swoje pieniądze!

Zwrot kosztów retrospektywnie od co najmniej 2019 r. | bez ryzyka - prowizja za sukces | szybkie i łatwe przetwarzanie

Rejestracja

Brak ryzyka kosztowego

TollReclaim działa na zasadzie prowizji za sukces, gdy zwrot opłaty drogowej zostanie pomyślnie wyegzekwowany.

Proste przetwarzanie

Możesz szybko przesłać swoje dane online, bez potrzeby czasochłonnego udostępniania dokumentów, a TollReclaim zajmie się już dalszym działaniem.

Przejrzysty proces

Dostęp do aktualnych informacji o przebiegu postępowania, brak ukrytych kosztów, łatwa komunikacja.

Nieprawidłowo naliczana opłata drogowa w Niemczech

za wysoka nawet o 4%!

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł 28 października 2020 r., żeod dłuższego czasu zauważalna jest nieprawidłowość w obliczaniu opłaty drogowej przez Republikę Federalną Niemiec:

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z orzeczeniem sądu

ETS orzekł między innymi, że koszty policji drogowej nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu opłaty drogowej. Dają one łącznie kilkaset milionów Euro rocznie, które są niesłusznie przekazywane wszystkim firmom pobierającym opłaty drogowe w Niemczech.

Jako firma masz prawo do zwrotu nadpłaconych opłat drogowych. Szacunki wskazują, iż jest to co najmniej 4%, które można odzyskać retrospektywnie za okres co najmniej 3 lat. W zależności od decyzji sądu, roszczenie może dotyczyć dłuższego czasu, nawet od momentu wprowadzenia opłaty w 2005 r. i sięgać nawet 7%.

Proste przetwarzanie

Odzyskaj pieniądze w trzech prostych krokach!

Wprowadź szczegóły

Możesz wygodnie przesłać swoje dane online w zaledwie kilku krokach, a TollReclaim zajmie się niezwłocznie dalszym procesem.

Learn More

Egzekwowanie poprzez TollReclaim

Doświadczeni prawnicy dochodzą w razie potrzeby Twojego roszczenia również w sądzie. Oczywiście zawsze na bieżąco informujemy o statusie sprawy i wszystkich istotnych wydarzeniach.

Learn More

Odzyskaj swoje pieniądze

Zaraz po otrzymaniu spłaty zostanie ona niezwłocznie Tobie przesłana. TollReclaim zatrzymuje tylko uzgodnioną opłatę za sukces (zwykle odliczaną od podatku). Nie ponosisz własnego ryzyka kosztowego.

Learn More
40 billion

toll kilometer per year

8 billion

toll charged per year

1.4 million

trucks per year

Ważne pytania

Kto otrzyma zwrot pieniędzy?

Wszystkie firmy, które uiściły i które nadal płacą opłaty drogowe w Niemczech, mają prawo zażądać zwrotu pieniędzy.

Za jak długi okres można odzyskać opłaty drogowe?

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy o zwrot można wnioskować od 2019 r., a być może nawet od momentu wprowadzenia opłaty w 2005 r. Zależy to od tego, w jaki sposób właściwe sądy rozstrzygną kwestię przedawnienia.

Czy poniosę jakieś koszty?

Nie, TollReclaim bezpłatnie egzekwuje Twoje roszczenia. Jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy i odzyskania przez firmę środków, pobieramy niewielką opłatę powiększoną o podatek VAT od wykonanej usługi (prowizja za sukces).

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wystarczy przesłać zestawienia opłat drogowych Toll Collect z ostatnich kilku lat. Jeśli już ich nie masz, możesz poprosić o odpowiednią listę w Toll Collect pod tym linkiem.