Zanim do nas napiszesz wiadomość, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami. Możliwe, że szybko znajdziesz w nich odpowiedź na swoje pytanie. 

FAQ

 • 1. Co wyróżnia TollReclaim?

  TollReclaim to prawny dostawca technologii prowadzony przez prawników, który dochodzi roszczeń od firm w związku z nieprawidłowym obliczeniem niemieckiej opłaty drogowej. TollReclaim oferuje różne korzyści:

  Bez ryzyka kosztowego:

   • prowizja jedynie od spraw zakończonych sukcesem, zatem bez ryzyka
   • korzystne stawki prowizji

  Proste i bezpieczne przetwarzanie:

   • rejestracja drogą elektroniczną i stąd – żadne dokumenty nie są wysyłane pocztą
   • bez dodatkowych dokumentów jak oddzielne umowy zlecenie, czy umowy o wynagrodzenie

  Przejrzysty proces:

   • znormalizowane i przejrzyste procesy
   • przesyłanie regularne aktualizacji dotyczących stanu postępowania
   • zgodność z europejskimi standardami ochrony danych
 • 2. Dlaczego otrzymuję zwrot pieniędzy?

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł 28 października 2020 r., że obliczanie opłaty drogowej w Niemczech jest częściowo niedopuszczalne. Między innymi sąd orzekł, że koszty policji drogowej nie powinny być wliczane do opłaty drogowej. Kwota ta wynosi kilkaset milionów Euro rocznie, które zostały niesłusznie przeniesione na wszystkie firmy pobierające opłaty drogowe i można je teraz odzyskać.

 • 3. Kto otrzyma zwrot pieniędzy?

  Zgodnie z obecnym stanem wiedzy wszystkie firmy, które uiściły niemiecką opłatę drogową od samochodów ciężarowych, od 2018 r. do dziś, mają prawo do żądania zwrotu. W razie potrzeby roszczenie może być jednak wykonalne nawet od momentu wprowadzenia opłaty drogowej w 2005 roku. Zależy to od tego, w jaki sposób właściwe sądy rozstrzygną kwestię przedawnienia.

 • 4. Czy jest pewne, że roszczenia można wyegzekwować?

  W związku z jasnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że sposób obliczania niemieckiej opłaty drogowej jest niezgodny z prawem, TollReclaim zakłada, że zwrot nadpłaconych opłat drogowych jest bardzo prawdopodobny, przynajmniej za okres od 2019 r. do dziś, i nie powinno mieć tu zastosowania ewentualne przedawnienie.

  To, czy zwrot kosztów jest również możliwy za okres między 2005 a 2018 r., zależy od tego, w jaki sposób właściwe sądy zdecydują o przedawnieniu tych roszczeń. W tym celu TollReclaim będzie regularnie informować swoich klientów przez stronę internetową oraz osobiście.

 • 5. Jak otrzymam pieniądze?

  Jeśli płaciłeś opłaty drogowe w Niemczech w okresie od 2019 r. do dziś, wystarczy, że zarejestrujesz się w TollReclaim, a my zajmiemy się egzekwowaniem Twoich praw. Jak tylko otrzymamy zwrot pieniędzy, przelejemy je na konto firmowe pomniejszone o prowizję od sukcesu.

 • 6. Jakie usługi oferuje TollReclaim?

  TollReclaim to dostawca usług specjalizujący się w odzyskiwaniu nadpłaconych opłat drogowych w Niemczech. Naszym celem jest egzekwowanie praw firm niemieckich i zagranicznych oraz uczynienie tego procesu jak najłatwiejszym i wygodnym.

 • 7. Czy mogę zlecić TollReclaim, jeśli dochodziłem już swoich roszczeń (samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej) wobec Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG)?

  Nie, niestety TollReclaim nie może w tym przypadku działać w Twoim imieniu.

 • 8. Kto może zarejestrować się w TollReclaim?

  Każda firma posiadająca numer Toll Collect może zarejestrować się w TollReclaim.

  Dla grupy przedsiębiorstw – każda spółka należąca do grupy, która ma własny numer Toll Collect, musi zostać oddzielnie zarejestrowana w TollReclaim.

 • 9. Czy są dla mnie jakieś koszty?

  Nie, TollReclaim bezpłatnie egzekwuje Twoje roszczenia. W przypadku sukcesu pobieramy tylko prowizję od sukcesu powiękoszony o podatek od sprzedaży za nasze usługi. Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 10. Opłata za sukces jest zazwyczaj odliczana od podatku.

 • 10. Jaka jest prowizja od sukcesu TollReclaim?

  ● 12,5% kwoty zwrotu, pod warunkiem, że TollReclaim może osiągnąć pozasądowe rozwiązanie we wszystkich przypadkach
  ● 20% kwoty zwrotu, jeżeli pozasądowe rozwiązanie nie może zostać osiągnięte, a TollReclaim musi przeprowadzić testową sprawę dotyczącą zasadniczego istnienia roszczenia
  ● 30% kwoty zwrotu, jeżeli próbny proces jest niewystarczający, a dalsze roszczenia należy dochodzić w odrębnym postępowaniu sądowym.

 • 11. Jaka jest wysokość mojego roszczenia o zwrot pieniędzy?

  Kwota należna Tobie zależy od różnych czynników, w tym pokonywanej odległości, rodzaju ciężarówki (liczba osi i dopuszczalna masa całkowita) oraz odpowiedniej normy EURO.

  Według obecnego stanu wiedzy wysokość zwrotu wynosi ok. 4% dla roszczeń z ostatnich trzech lat, czyli od 2018 r. W zależności od decyzji właściwych sądów roszczenie może jednak wynosić nawet do 7% i może dotyczyć naliczeń nawet od 2005 roku. Kwestia przedawnienia nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta.

 • 12. Mimo rejestracji nie otrzymałem potwierdzenia, co mam zrobić?

  E-mail z potwierdzeniem może znajdować się w folderze ze spamem. Jeśli tak nie jest, może to oznaczać problem techniczny. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z TollReclaim pod adresem support@tollreclaimgermany.com.

 • 13. Jak przebiega ten proces?

  W przypadku uiszczenia opłat drogowych w Niemczech w okresie od 2019 r. do dnia dzisiejszego należy najpierw zarejestrować się w TollReclaim za pomocą pola „REJESTRACJA”, przesłać swoje zestawienia opłat drogowych (roczne lub miesięczne) z Toll Collect za 2019 i 2020 r. i złożyć formalny wnioskek do TollReclaim.

  W kolejnym kroku Twoje dokumenty zostaną sprawdzone i otrzymasz potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia. Następnie skontaktujemy się z właściwymi władzami, organami i będziemy dochodzić Twoich roszczeń. W razie potrzeby zrobimy to w drodze czynności prawnej. Jak tylko otrzymamy zwrot pieniędzy w wyniku natychmiastowej płatności lub po udanym postępowaniu sądowym, natychmiast przelejemy Twoje pieniądze na Twoje konto firmowe, pomniejszone o naszą prowizję za sukces.

 • 14. Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów, jeśli nie mam już pod ręką mojego zestawienia opłat drogowych Toll Collect?

  Tak, na stronie https://www.toll-collect.de/de/toll_collect/kontakt.html można w takim przypadku zażądać listy odpowiednich dokumentów bezpośrednio od Toll Collect i przesłać je do nas na adres support@tollreclaimgermany.com.

 • 15. Czy składane dokumenty muszą spełniać określone wymagania?

  Nie, wystarczy przesłać zestawienia opłat drogowych za odpowiedni okres od 2019 r. do dziś do TollReclaim. Tylko w przypadku, gdy w międzyczasie nastąpiła zmiana nazwy Państwa firmy, prosimy o przesłanie nam aktualnego wyciągu z rejestru handlowego (krajowego).

 • 16. Ile czasu zajmie otrzymanie pieniędzy?

  Nie jesteśmy obecnie w stanie jednoznacznie tego określić, kwestia ta zależy od wielu różnych czynników, w tym od reakcji strony przeciwnej. Ponadto, decydujące znaczenie ma również kiedy i w jaki sposób właściwe sądy w Niemczech wypowiedzą się na temat wciąż otwartych aspektów, takich jak przedawnienie roszczeń. Jednakże TollReclaim widzi realne szanse, że rozwiązanie to będzie nadal możliwe w 2021 roku.

 • 17. W jaki sposób będę informowany o przebiegu postępowania?

  TollReclaim będzie Cię informować o aktualnych zmianach i statusach procedur.